วิธีดูรายงานการเงิน

  • เข้าสู่ระบบ เว็บ แทงเศรษฐี.com  เลือกเมนูรายงานการเงิน
  • ระบบจะแสดงรายงานทั้งหมดของท่าน
  • กดที่รายงานเพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน

เว็บหวย
  • เข้าสู่หน้าเว็บ แทงเศรษฐี.com ให้กดปุ่มเลือกเมนู “รายการงานเงิน”
เว็บหวยเศรษฐี
  • จะปรากฏหน้ารายงานการเงินทั้งหมดที่ท่านทำธุรกรรมกับเว็บมา
  • ท่านสามารถกดปุ่มเพื่อดูรายละเอียดมากขึ้นได้